Kadir Amaç

Kadir Amaç

Kadir Amaç Nuşt: Biratîya Şaron Fîstoneka!

Dewleta dagirkera Tırk, biya har û xidar! Ga êrîşe Ermenîston kena, ga êrîşe Rusya kena, ga êrîşe Grekîstan kena, ga êrîşe Elmanya kena, ga êrîşe Holandîya kena... Dagirkera dewleta Tırk, her milet ze şare Kurd bî bîwayer û bî dewletî texmîn kena.

Nûçeyê bixwîne

Ze Zilme Firawûn!

Firawûn wextekîd hina vaten: Ma comyérdon şare Yahudîyon depişnen, dima ay tidî îtaet otorite ma nikenî ma aynon kişenî, ay tersonekoniz ma erzenî zîndon û ma çinîon yin vîya verden.

Nûçeyê bixwîne